Category Archives: Uddannelse

Kursus om dyrs følelser..

Nu har jeg været i gang på kursus om dyrs følelser i ca. 3 uger og jeg er helt overvældet og meget begejstret, men også lidt ærgerlig over, at jeg ikke har opdaget det noget før. Det kan da kun gå for langsomt at få delt ud af denne viden!

Animal Emotions kurset supplerer den viden, jeg har om indlæring og adfærd og gør det muligt at se mere nuanceret på træning og al anden omgang med heste (og andre dyr).

Hop over til Karolina Westlund på http://illis.se/en/ eller på facebook her: https://www.facebook.com/illis.se/ og læs mere om dyr og følelser. Det er guld værd! Her er en lille forsmag på den grundfølelse, der kendes som “Seeking” (ps: dem som er interesserede klikkertræning vil nok finde denne video spændende):

Jeg har forsøgt at finde viden om følelser og dyr i lang tid, men har ikke rigtig kunnet finde en åbning i videnskaben, som jeg kunne klemme mig ind. Når man begynder på et nyt videnskabeligt område, er det sværeste at finde ud af, hvor man skal starte og få sorteret den viden, der findes i forvejen.  Det har jeg hjælp til nu! Og det med eftertryk. Karolina Westlund er ph.d. og er en utrolig dygtig underviser. Hun har skruet et rigtig godt online kursus sammen.

Den viden jeg opnår her, burde være almen viden for alle der har med dyr at gøre. Ligesom også indlæringspsykologi og adfærd burde være det. Heste ville få det meget bedre og mennesker ville få det meget sjovere sammen med deres heste, hvis de tog viden om indlæring og følelser med i deres overvejelser hele tiden. Desværre er viden om områderne ikke så let tilgængelig og når man leder rundt omkring, støder man ind i mange holdninger, som simpelthen ikke er underbygget af nogen konkret viden, men snarere bygger på personlige holdninger, forældet viden og (mis)fortolkninger.

Jeg er meget kritisk, når jeg finder og vælger information og viden, som jeg ønsker at anvende. Det SKAL være funderet i, hvad vi rent faktisk ved om emnet. Det er ikke sådan, at jeg ikke bruger min intuition overhovedet eller ikke danner mine egne meninger. Det gør jeg i høj grad. Men jeg synes, at min intuition bliver meget mere følsom og nuanceret, jo mere jeg ved om et emne. Jeg bliver simpelthen bedre til at overveje og vurdere de konkrete situationer, jeg kommer i ude i stalden og jeg bliver bedre til at vurdere kvaliteten af den information, jeg støder på rundt omkring. Det giver mig en større bredde og flere handlemuligheder OG det forhindrer forhåbentligt, at jeg kommer til at overfortolke. Samtidig hjælper det mig til at gennemskue, hvor min intuition fører mig på afveje.

Og så er der jo det med viden: den ændrer sig over tid. Vi lærer hele tiden nyt og det sker ikke sjældent, at vi finder ud af, at det vi troede vi vidste, faktisk var helt forkert. Det gør jo bare det hele meget mere spændende og lidt angstprovokerende, for det betyder jo, at vi nogle gange er nødt til erkende, at vi tog fejl. Det kan godt gøre lidt ondt. Men det hører med til det at blive klogere..

 

 

 

 

Reklamer

Hestetræningskonsulent bestået!

Den skriftlige prøve…

Lørdag kl. 9 sad vi klar med spidsede blyanter, klamme håndflader og adrenalin i kroppen, da eksamensopgaverne blev uddelt. Klokken 10.30 var det overstået. Eller faktisk lidt før, for jeg afleverede 20 minutter før. Den skriftlige del af eksamen var ren teoretisk om adfærd og indlæring og uden hjælpemidler.

Det første spørgsmål havde nær slået mig helt ud og gjorde de første minutter lidt hektiske. Jeg skulle skrive, hvad den første periode i en føls liv hedder og det kunne jeg da overhovedet ikke huske. Jeg havde ikke fået læst op på adfærdsdelen, kun på indlæringspsykologien.. Jeg var også i tvivl om, hvorvidt jeg havde forstået de næste par spørgsmål rigtigt, så det startede ud med lettere stress og små-panik. Efter et stykke tid faldt der dog ro over det og til sidst vendte jeg tilbage til det første spørgsmål. Kunne stadig ikke komme i tanker om det, så jeg begyndte at beskrive, hvad der sker i den første periode af en hests liv. Jeg tænkte, at jeg på den måde kunne få bare et halvt point i den opgave. Men jeg kom i tanker om det til sidst. 🙂

Jeg fik ikke karakteren for den skriftlige prøve før efter den praktiske del af eksamen, som foregik på en rideskole. Vi kørte derud lige efter den skriftlige eksamen. Vi vidste kun, at vi ville få en case i form af en hesteejer, der gerne ville have vejledning i noget. Vi vidste ikke, hvad det drejede sig om.

Den praktiske prøve….

Jeg fik en trailerlæsningscase. Ejeren var en ca 14 årig pige og hendes mor. Det var dog mest pigen, jeg koncentrede mig om. Hun ville gerne have vejledning i at få sin forholdsvis nye islænder op i traileren. Den kunne godt gå i trailer med hendes mor, men når hun prøvede, gik den ved siden af rampen. Hvordan moren fik den op i traileren, havde jeg ikke sindsro til at spørge om. Jeg var nervøs og usikker i situationen og glemte at spørge ind til ting, jeg ellers normalt ville spørge om.

Mens vi stod og talte om hesten og hvad hun oplevede af problemer, stod hesten ikke stille og da hun trak den hen til traileren, var det helt tydeligt, at hesten bare tromlede derud af og ikke stoppede med det samme, når pigen gjorde. Hun måtte trække forholdsvis kraftigt i rebet for at få den til at stoppe. Den virkede ikke synderligt bange for traileren og jeg vurderede, at det ikke var stresshåndtering, der var hovedproblemet i casen, men derimod signalforvirring og usikkerhed (både fra pigens og hestens side). Derfor afgjorde jeg hurtigt, at vi ikke skulle begynde med trailerlæsning, men noget helt basis , stop og stå.

Hesten var tidligere rideskolepony og jeg tror, at det kan være årsagen til, at den var forvirret og usikker på det den skulle. Måske har den været håndteret af flere forskellige personer på rideskolen og eftersom det var en pony, har det nok været børn, som måske ikke har været helt tydelige i deres signaler, da de jo også selv har været ved at lære det hele. Pony’er får ofte skyld for at være frække. Nærmest som om, at de er født sådan. Det tror jeg ikke så meget på. De pony’er jeg har trænet med, har ikke været mere frække end heste. Formentlig fordi de har været håndteret primært af voksne erfarne hestefolk.

Uanset hvad årsagerne kunne være, så havde denne hest helt sikkert ikke lært det grundlæggende. Den forstod ikke pigens signaler eller kropssprog og derfor vadede den bare rundt. Pigen var heller ikke særlig ‘tydelig’ i sin fremtoning. Ved at lære pigen at være mere tydelig og konsekvent samt at forstærke på de rigtige tidspunkter, ville hesten hurtigt få styr på, hvad det var hun ønskede af den og jeg er sikker på, at det ikke alene ville blive nemmere, at få den op i traileren, men også at det ville blive en mere rolig og tryg pony i det hele taget.

Jeg trænede med pigen og hesten et stykke tid og gav nogle anbefalinger til, hvad hun skulle arbejde videre med. Jeg gav også nogle råd til, hvordan hun skulle gribe traileren an, når hun kom dertil.

Denne del af eksamen var helt sikkert min svageste side, men det gik ok og jeg er tilfreds med resultatet, selvom karakteren ikke var helt i toppen. Det ville jeg ellers normalt være rigtig ked af, men jeg har stadig meget at lære på den her konsulent-side.

Videoen med de 10 øvelser…

..havde jeg indsendt om torsdagen. Videoen var resultatet af det 3. og sidste forsøg på, at få en god video på plads. Det er denne video, jeg har trænet op til sammen med Ciara. De 10 øvelser skulle optages i et stræk. Vi måtte ikke klippe eller redigere i videoerne. Følgende blev vurderet af lærer og censor i videoen:

 • Omgængelighed
 • Trykøvelser
 • Fjernkontrol
 • Lineføring, skridt og trav
 • Stop og overgange
 • Stå-bak-kom
 • Longe
 • Snæver passage
 • Sidepass
 • Stå (groundtying)
 • Habituering
 • Helhed

Hver enkelt øvelse i videoen blev vurderet på:

 • mine signaler,
 • hvor god jeg er til at levere forstærkning på de rigtige tidspunkter,
 • hvor godt jeg forstår hesten
 • selve udførelsen.

De ovenstående punkter blev vurderet på en skala fra 0 – 4, hvor 0 er “meget utilfredsstillende” og 4 er “meget godt”. Dvs. at jeg har fået 4 tal i f.eks. Omgængelighed og en samlet score for den øvelse. Til sidst er der blevet lavet en samlet score for alle øvelser.

Jeg har fået lærer og censors vurderinger af videoen og jeg scorer helt i top i signaler, forstærkninger og forståelse for hesten men svinger en del i selve udførelsen (hvilket jeg jo godt vidste). Der var dog ikke noget, der lå under 2 = “ok”.

Det samlede resultat…

Alt i alt har jeg været igennem

Kurser:

 • Hesteadfærd
 • Indlæringpsykologi – teori
 • Indlæringspsykologi – praksis
 • Fysiologi & sygdomslære
 • Anatomi og biomekanik
 • Gymnastisering af hesten fra jorden
 • Sadler
 • Ernæring og hovlære
 • Pædagogik og undervisningsteknik

Det var ikke muligt for mig at deltage i ridedelen af uddannelsen. Den kunne man vælge fra, som det eneste element, der kunne fra- og tilvælges. Det indhenter jeg senere 🙂

Jeg har i løbet af uddannelsen afleveret 2 skriftlige opgaver i:

 • Indlæringspykologi
 • Adfærd

Jpeg

Og til sidst har jeg bestået de tre dele af eksamen, som er beskrevet ovenfor med en gennemsnitskarakter på 10. Kan jeg være andet end utrolig godt tilfreds og meget stolt :-)?

1,5 år med fokus på heste er nu ovre. 1,5 år med udfordringer, lange rejser til Hirtshals, glæde, engagement, iver og rigtig godt selskab i form af spændende undervisere og hestenørdede medstuderende. Det gør mig både utrolig glad over resultatet og trist over, at det ikke bliver ved. Nu skal jeg vurdere, hvad jeg så skal. En ting er helt sikkert: jeg skal ud og have mig noget erfaring og jeg vil rigtig gerne finde nogle måder, hvorpå jeg kan dele min viden og erfaringer med andre… og så skal jeg have flere uddannelser, men lige nu er der pause på den front 🙂